'A luce

‘‘Ntr’’u scuru ‘e ‘su mundu sgarràtu
chi ràga’ llu pisu ‘e ‘na cruce
guagliune chi viani chiamatu
appriassu te puarti ‘na luce

E’ sempre ‘nu nuavu Natale
È sempre ‘nu nuavu Bumbinu
 Chi vena’ a strampùnare ‘u male
Chi vena’ a cangiare ‘u distinu

Cù chillu prisepiu de gessu
Ndù nascia ‘na notte ‘nu gigliu
 L’amure chi puarti è llu stessu…:
‘nu Patre ‘na Mamma e ‘nu ‘Higliu

Tu sì lla ricchizza ‘e ‘na casa
 De terre vicine e luntane
Speranza ‘e ‘na mamma chi vasa
 Lu bene e llu male ‘e demane

Ed ia piccirillu te guardu
Penzàndu a ‘nu bene sperghjùtu
Ancore ‘e duvure ndè ardu
Ca senza te vide è partutu

Cù viantu chi sdèrradi ‘hore ‘
mpesànduse ‘e cose cchjù ‘ngrate
mò ridi e mme cacci d’’u core
 l’umbrìa de ‘se cose passate

 Mò jurnu ppè jurnu tu crisci
 Jurnate ‘ncucchjàte ccù l’atre
Te parru me guardi e ‘un capisci
Cchi penza llu core ‘e ‘nu patre

Vampera chi ardi de fiamma
Chi rapi ‘a vuccùzza ‘ncamàtu
Ia puru era figliu a ‘na mamma
 Guagliune ccè signu già statu

Cù ‘e tia aju ridutu alla vita
Ed aju jucatu e fujutu
 Ma ‘a via ch’era ‘mpara è finita…
‘nu jurnu po’ signu crisciutu

Tremante sì tu gajarìallu
Chi ad’ogne cristianu mò ridi
 Ma ‘un cride guagliune mia biallu
‘u mundu ‘u d’ia chillu chi vidi

‘Sa vita ch’è tantu bramata
chi oje si mustradi pura demane
po’ d’essare ‘ngrata
e ttu ndè pùe avire paura

‘U sule ‘u d’è sempre quadùre
e l’acqua no sempre è frischizza
‘na rosa no sempre è d’urdure
 ‘a terra no sempre è ricchizza…

’U sule po’ d’esse vrusciùre
e l’acqua po’ d’esse ‘na chjina
‘a terra cumboglia l’amure
d’’a rosa te pungia’ lla spina

‘U riccu de tutti è sentutu
d’’u povaru affucanu ‘a vuce
‘u ‘hàvuzu ha sempre gudutu
‘u giustu l’hau misu a ‘na cruce

Ca l’uaminu grande ‘u d’è forte
È sempre remastu guagliune
E jocadi ‘a vita e lla morte
Mungìandu ‘nu sulu buttune

Demane po’ sente ‘nu truanu
 Chi cadadi e rapa lla terra
 Ma ‘un cride guagliune mia buanu
Po’ d’essare ‘u truanu ‘e ‘na guerra

Cchi sacciu si truavi gramigna
Si truavi ‘nu giustu cumpagnu
 Si ‘a sorte t’è bona o maligna
Ppè chissu d’’u mundu me spagnu

Perduname ‘higliu mia caru
Si ‘e giustu mò t’aju parratu
Ma ‘u tiampu ch’è duce e d’amaru
È chillu c’’a mia m’ha ‘mparatu

Mò jòca tranquillu a ‘ssa via
C’ancora ‘u d’è nira e scumpùsa
Ca n’umbra te ‘hà cumpagnia
Si cadi cc’ia’ chine te sùsa

Ca Papu te duna’ l’aiutu
E Mamma d’’u chiantu t’accìta
Ma quandu ‘u distinu è cunchjutu
Tu suvu cumbatti alla vita…

 

Aprile 1987 - La gioia e l’emozione per la nascita di un figlio, fanno posto, man mano che il piccolo cresce, alle ansie e alle paure nei cuori di un padre e di una madre, per il futuro del proprio bambino.La gioia e l’emozione per la nascita di un figlio, fanno posto, man mano che il piccolo cresce, alle ansie e alle paure nei cuori di un padre e di una madre, per il futuro del proprio bambino.

Poesia premiata nel giugno 1993 Associazione Culturale “PROTAGORA”-Palmi

Motivazione critica de “ ’A LUCE” Prima classificata alla prima Edizione del premio di poesia dialettale “Pietro Milone” –Palmi-

“Bisogna avere un bel coraggio per riempire una culla cantante dei duri percorsi, cui la vita da appuntamento a tutti, e non solo a coloro che continuano a nascere in nidi di stracci. Questo coraggio Antonio Scanga, i cui scritti ricordano Michele Pane, lo ha avuto. Ha scritto, perciò, con cadenze tra la nenia e il compianto, questa bellissima e dolentissima “ ‘A luce”, che bene figurerebbe nelle antologie poetiche del Novecento.” - Antonio Scanga -