I sordi

‘me ricuardu ca Nannuzzu
Quandu jìa’ ppè dece lire
Me diciadi “Vò ‘Ntonùzzu
Tu s’’i sordi lass’’i jire”

“Su’ llu pane d’’u dimoniu
‘a ricchizza è cuntra ‘e Dia
su’ lla via d’’u manicomiu
danu all’uaminu a pazzia”

Ia guagliune smaliziatu
Stava’ a sente ‘sa lezione
Po’ gridava’ ccù llu Statu
 Ch’era’ poca la penzione

 Mò tant’anni su’ passati
Ca Nannuzzu sind’è jutu
Ma d’’i sordi bonuràti
Ogned’unu è cannarùtu

Su turnìsi o su’ carrini
Sunu ‘e carta o de cartune
Sunu dollari e zicchini
Dece… ciantu… ‘nu miliune

‘Hanu vustru ndò cc’è scuru
 puru ‘i muti ‘hàu parrare
chine ‘i piglia ccù lavuru
chine senza lavurare

Chine ‘u nd’hadi li jestima
 Chine ‘i tena’ ammùccia e tira
 Alla posta li cuncima
E nun caccia’ mai ‘na lira

Guardu ‘u paracu all’atàru
Aza’ l’ostia ‘mbìartu a Dia
 Ma ‘u vangelu parra chiaru :
 “Vò pagata ‘a litanìa”

‘I migrati su’ luntani
chjini ‘e raggia e dde ricordi
a sse stùrdare cù’ cani
ppè curmare ‘e sacche ‘e sordi

 Ca sì’ bruttu o sì’ spirdàtu
Stroppiu ciuncu e senza orgogliu
D’’e guagliune sì’ disiàtu
Quandu è chjinu ‘u portahogliu

Sordi spicci e sordi sani
Ppè curmàre tutti ‘i guai
Sordi Russi e ‘Mericani
Sordi… sordi… sordi assai

Forse signu affascinàtu
M’hanu ‘hattu ‘a magarìa
Ca lu sordu scornicchjiatu
M’ha ‘nciutàtu puru a mia
Vùrza mia ca sì’ vacante
Te vulìssi curmariàta
Ppè mme ‘hare lu sbahante
Mmianzu ‘a gente arripezzata

Ppè mme sente ‘nu leune
‘horte àvutu e cuntiantu
ppè cumprà’ ‘nu machinune
e vrusciàre ‘a cinqueciantu

Ccù lla panza sempre chjina
Ccù llu cuarpu ripusatu
Dorme sempre d’’a matina
‘hina a dopu ch’è scuratu

 Cummandare ‘higli e patri
 Rescurdare ‘a fantasìa ‘
un guardare ‘i cazzi ‘e l’atri
e penzà’ suvu alli mia…

 Ma cchi dicu ?! Ma cchi fazzu ?! ‘
u dimoniu m’ha ‘mpunùtu ?!
senza sordi signu pazzu…
penza s’era’ arricchisciùtu…

Ppè lli sordi viju ‘i juri
Chi s’ammùscio chianu chianu
Siantu l’aria senza urduri
Viju ‘a terra senza granu…

Viju l’arvuri tagliati
L’erva è d’arsa e mora’ sicca
 E lli cuasc-chji su’ vrusciàti
 Ppè chjurìtu o ppè ripicca

Guardu ‘u sule chi se stuta
Chiante e frutti ‘mbalenati
Nulla manu chi l’ajuta
Nullu Dia chi l’ha ajutati

‘E sorgive su’ siccate
e llu ciucciu ‘un trova’ vizza…
guardu ‘e piacure ‘ncamate
scarminiàre intr’’a mundizza

Ppè ricchizza ‘u mundu è pazzu
‘u “prugressu” grande cosa
te ‘hà crisce ‘nu palazzu
ed’ammazzadi ‘na rosa

Viju ‘e leggie rescurdate
‘a giustizzia è ‘nu maciallu
e lle manu su’ d’armate
ppè ammazzà’ ‘nu guagliuniallu

Sangu cuntr’’u stessu sangu
 Mamme senza ‘nu cunzigliu
 Chi se inchianu de zancu
Chi se vindanu ‘nu ‘higliu

Ppè lli sordi ‘u mundu cangia
 E demane è piaju ancora
Ppè lli sordi ‘u mundu chiangia…
E lla vita…’a vita mora’

 

Aprile 1990 - Disquisizione in rima sui soldi…maledetti dal demonio, e desiderati dagli uomini… - Antonio Scanga -