Viarella morta

Viarella morta a ss’anguvu perdutu
‘u tiampu t’ha spugliatu d’’e bellizze
 ccù lippi e d’erv’’e viantu t’ha vestutu

 ‘A sìlica vattùta ‘e petre a siccu
e l’umbra vecchia d’’u suppùartu anticu
ere ciampata de pezzente e riccu
oje sì sula senza cchjù ‘n’amicu

Sì vecchia senza avì capilli janchi
‘un parri ma me dici tante cose
cada’ lla grita de ‘si mura stanchi
e dd’’i grastuni su siccate ‘e rose

 ‘E iari a d’oje t’ha vutàtu ‘a sorte
straniàndu ‘a vita ‘e chilli jurni cari
nessunu vena rapadi a ‘se porte
e ssù stutàti tutt’’i ‘hocuvàri

‘U viantu zanzanìjadi(1) se case
tagliandu cù ‘na zerra(2) de curtiallu
spavàncadi gridandu a tutt’’e rase
e fujadi sbattìandu ‘nu purtìallu

‘U d’era d’iari chi sentìe sunare ‘
na serenata ccù ‘na tirantella
‘u d’era d’iari chi vidìe affacciare
de ‘su barcune ‘na guagliuna bella

Ancora siantu vattare ‘u scarparu
Chi ‘nchjòvadi e cchì cusa ‘nu scarpune
Ancore siantu vattare ‘u ‘hurgiàru
C’ammàcca’ pacenziusu ‘nu zappùne

 E chilla ‘u d’ia’ lla scava ‘e Zà bruniàna…?
 ‘A vecchiarella chi sapìa canzune…
ia m’’a ricùardu chi ‘hivàva lana
e chi sercìa’ seduta a ‘su scavùne

Viarella vecchia cù te sì’ adderrùtta
 Un’avant’unu si ndè su fujùti
È llu distinu chi ne gira e ‘mbutta
Quali su muarti e quali su partuti

‘Nu cane và ramingu e scunzuvàtu
è l’urtimu cumpagnu chi te sadi
 urduradi a ‘sa sìlica ‘ncamàtu
 scalìjadi e scuntìantu si nde vadi…

(1)molestare-infastidire
(2)lama in genere di attrezzi da taglio


 

Agosto 1985 - L’emigrazione, la vecchiaia e la morte, hanno spopolato i vicoli dei nostri paesi, che riversano oggi in uno stato di completo abbandono. Gli echi e la vita del passato riaffiorano nella luce dei ricordi…. - Antonio Scanga -