Alla Musa

E’ notte ma ‘un trùavu ricìattu
Me ròtanu mille penzìari
Me giru e mme vùatu intr’’u liattu
Penzàndu alle cose de iari

D’’a luna ‘nu raggiu se spànda’
E l’umbre s’aggrèjanu a fulla…
Muglièrama dorma’ alla banda
E fìgliuma dorma’ ‘ntr’’a culla

Leggìaru me azu a spiàre
E a chilla ‘nnocènza me giru
E riastu ammutàtu a guardare
‘u nasu…’a vuccuzza…u respiru

Sciacquìjadi ‘hore ‘a ‘huntana
‘nu sc-cùtu s’abbèntadi e canta
e vatta’ due note ‘a campana
‘ntr’’a notte ch’’e notte s’ammànta’

‘Higùre mò scure e mò chiare
‘ngratìzze e mumenti ‘e ciutìa
me cuntu ma senza parrare
‘hilètte ùarvicàte intru ‘e mia

Chin’ia’ cchì d’’u suannu me tena?!
Me ‘nzùrtadi senza rumure…
E siantu…mò siantu ca vena…
‘u primu cchjù viacchiu mia amure

Sì tu…? Propiu tu…? Sì venuta
Chi chiami ccù vuce risorta
Ed’ia t’avìa crìsu perduta
Ed’ia t’avìa crìsu già morta

Sapissi cù t’aju chiamatu
Ma nulla risposta sentìa
Sapìssi cù t’aju disiàtu…
Cridìa’ ch’ere stanca de mia

‘Ncù jurnu ‘e ‘mbevàta allegria
chi vena’ e scuràndu me vassa
mò resta ppè coglie ccù mmia
‘i juri ‘e ‘sa vita chi passa…


 

Febbraio 1991 - Ad una musa capricciosa, che in una notte d’inverno ha deciso di risvegliarsi dal suo torpore. - Antonio Scanga -